Про федерацію
Керівництво
Голова
1-й заступник голови
Заступник голови
Заступник голови
Виконком
Структура
Комітети
Апеляційний комітет
Комітет арбітрів
Комітет ветеранів футболу
Комітет дитячо-юнацького,студентського та шкільного футболу
Комітет жіночого футболу
Комітет з питань статусу і трансферів футболістів
Комітет з проведення змагань
Комітет з розвитку професійного футболу
Комітет засобів масової інформації
Контрольно-дисциплінарний комітет
Стадіони

М Команда І О
1"Мир" 412
2"Таврія" 59
3"Колос" 58
4"Темп" 57
5"Кристал" 37
6"Динамо" 46
7СК Каховка 53
8"Таврія" 50
Детальніше ...

СДЮШОР"Кристал"
Комітет арбітрів
Склад комітету:
Жосан Анатолій Миколайович - Голова Комітету
Пасхал Ігор Юрійович - член комітету
Володін Володимир Володимирович - член комітету
Жосан Ігор Анатолійович - член комітету
Курбанов Заур Асланович - член комітету
Комітет арбітрів  Херсонської обласної федерації футболу  є постійно діючим робочим органом ХОФФ. Діяльність Комітету визначається Положенням про комітет арбітрів ХОФФ регламентуючими документами, УЄФА, ФФУ Статутом ХОФФ та рішеннями керівних органів ХОФФ. Комітет утворюється Виконавчим Комітетом ХОФФ. Членів Комітету обирає Виконком строком на 4 (чотири) роки.

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ АРБІТРІВ ХОФФ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Комітет арбітрів Херсонської  обласної  Федерації футболу  (далі Комітет) є постійно

діючим робочим органом ХОФФ.

1.2.   Діяльність Комітету визначається цим Регламентом, Регламентом з організації арбітражу в асоціаціях членах ФІФА, регламентних документів УЄФА ,ФФУ, Статутом ХОФФ та рішеннями керівних органів ХОФФ.

1.3.   Комітет визнає статутні цілі та завдання ХОФФ з питань організації та удосконалення арбітражу у футболі і бере зобов'язання дотримуватись обов'язків, покладених на нього Статутом ХОФФ.

1.4.   Офіційна назва: "Комітет арбітрів Херсонської обласної Федерації футболу ".

1.5.   Адреса для зв'язку: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Чекістів, 2 а;

II.  МЕТА

Удосконалення організаційних засад та підвищення професійного рівня арбітражу і інспектування змагань з футболу, згідно вимог та стандартів ФІФА та  УЄФА.

III.  ЗАВДАННЯ

3.1.    Впроваджувати сучасні організаційні засади та удосконалювати  програми підготовки та підвищення кваліфікації арбітрів та інспекторів.

3.2.    Привести методику арбітражу та інспектування до єдиного трактування Правил гри, Регламентом з організації арбітражу в асоціаціях членах ФІФА і циркулярних листів ФІФА та УЄФА з питань арбітражу.

3.3.    Здійснювати заходи з підвищення відповідальності арбітрів, асистентів арбітра та інспекторів за виконання обов'язків під час проведення змагань.

IV.  СКЛАД КОМІТЕТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

4.1.    Склад Комітету: голова, заступник голови і члени, в необхідній кількості для виконання своїх обов'язків. Члени Комітету не можуть входити до складу будь-яких клубів, ліг і інших футбольних організацій.

4.2.    Виконком затверджує Голову  Комітету за пропозицією Голови

ХОФФ.

4.3. Заступника голови і членів Комітету призначає голова ХОФФ за

пропозицією  голови  Комітету.

4.4.     Комітет організовує свою роботу згідно плану, затвердженого Головою Комітету.

4.5.    Голова Комітету затверджує функціональні обов'язки членів Комітету.

 

V. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

5.1.   Організація та методичне забезпечення процесу підготовки і підвищення кваліфікації арбітрів та інспекторів.

Контроль за якістю виконання обов'язків арбітрами та інспекторами під час проведення матчів обласних та районних змагань з футболу.

5.2.   Визначення та застосування дисциплінарних заходів за порушення арбітрами та інспекторами статутних та регламентних норм.

5.3.   Організація та проведення обласних і районних  конференцій , семінарів для арбітрів, інспекторів та інструкторів з питань арбітражу та інспектування.

5.4.   Проведення рейтингової атестації арбітрів та атестації інспекторів

5.5.    Проведення ротації арбітрів та асистентів арбітра згідно рейтингових показників.

5.6.   Проведення ротації інспекторів, згідно результатів атестації та якості виконання своїх функціональних обов'язків.

5.7.   Формування списків арбітрів та інспекторів для проведення  обласних змагань та подання їх для інформування Виконкому

ХОФФ.

5.8.   Формування списків арбітрів ФФУ від ХОФФ.

5.9.   Призначення арбітрів та інспекторів на обласні змагання всіх рівнів, що проводяться під егідою ХОФФ.

5.10. Підготовка викладачів, лекторів та інструкторів для проведення навчальних заходів з арбітрами та інспекторами.

5.11. Взаємодія з комітетами  ФФУ та  асоціацій.

5.12. Обмін інформацією і співпраця з регіональними федераціями, асоціаціями та комітетами ХОФФ з питань поточного стану справ у арбітражі та інспектуванні обласних змагань.

5.13. Співпраця із засобами масової інформації з питань арбітражу., інспектування та діяльності Комітету.

VI. ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ САНКЦІЙ

6.1.    Комітет, застосовує до арбітрів, асистентів арбітра , інспекторів дисциплінарні санкції, у відповідності до статей ____ Дисциплінарних правил ХОФФ.

6.2.    Рішення Комітету щодо застосування дисциплінарних санкцій до арбітрів, асистентів арбітра,  інспекторів набуває чинності з моменту його прийняття.

6.3.    Якщо будуть встановлені додаткові факти, які не були відомі на момент розгляду справи, Комітет може переглянути раніше ухвалене рішення за нововиявленними обставинами.

з

6.4.    Комітет самостійно може переглянути оцінки виставлені інспекторами арбітрам, асистентам арбітра та четвертим арбітрам. Рішення Комітету є остаточним.

6.5.    Рішення Комітету може бути оскаржене у порядку, встановленому статтею __ Правил, окрім питань пов'язаних з трактуванням та застосуванням Правил гри або методичними рекомендаціями оцінювання арбітражу матчу.

VII. КОМІСІЇ КОМІТЕТУ

7.1     Утворення постійних комісії та затвердження їх персональних складів здійснюється головою Комітету .

7.2     Постійні комісії Комітету є робочими органами, що виконують обов'язки згідно з напрямками роботи.

7.3     Постійними комісіями є :

> Комісія з питань підготовки, контролю та атестації арбітрів;

Головними напрямками роботи комісії є:

7.3.1.   Розвиток арбітражу, підвищення його рівня та удосконалення при проведені обласних змагань з футболу.

7.3.2.   Досягнення об'єктивних результатів щодо визначення кваліфікації

арбітрів.

7.3.3.   Удосконалення системи підготовки футбольних арбітрів, які проводять змагання серед професіональних команд.

7.3.4.   Організація заходів щодо підвищення кваліфікації футбольних арбітрів аматорських та дитячо-юнацьких змагань.

7.3.5.   Розробка Положення про Рейтингову атестацію.

7.3.6.   Проведення атестації та ротації арбітрів за підсумками весняної та осінньої частини змагань.

7.3.7.   Підготовка списків арбітрів для включення до менторських груп.

7.3.8.   Підготовка списку арбітрів для проведення змагань, під егідою ФФУ (лист ФФУ).

7.3.9.      Участь у розробці пропозицій щодо присвоєння звань (категорій) арбітрам.

7.3.10.   Обробка та формування відповідних списків арбітрів, для проведення обласних змагань на поточний рік керуючись атестацією за минулий рік на підставі рекомендованих списків, наданих комітетами арбітрів регіональних федерацій футболу та подання їх на затвердження Комітету арбітрів ХОФФ.

7.3.11.    Участь у розробці обов'язкових критеріїв (вимог і умов) для футбольних арбітрів різних категорій.

 

7.3.13.   Участь в організації і проведенні педагогічного тестування з фізичної та теоретичної підготовки арбітрів.

7.3.14.    Вивчення, узагальнення обласного і вітчизняного  досвіду розвитку арбітражу футбольних матчів.

7.3.15.   Визначення кращих арбітрів згідно показників рейтингової атестації за підсумками року.

> Комісія з питань підготовки, контролю та атестації асистентів

арбітра.

Головними напрямками роботи є:

7.3.16.   Розвиток арбітражу, підвищення його рівня та удосконалення при проведені обласних  змагань з футболу.

7.3.17.   Досягнення об'єктивних результатів щодо визначення кваліфікації асистентів арбітра.

7.3.18.   Удосконалення системи підготовки асистентів арбітра, які проводять змагання серед професіональних команд.

7.3.19.   Організація заходів щодо підвищення кваліфікації асистентів арбітра аматорських та дитячо-юнацьких змагань.

7.3.20.   Розробка Положення про Рейтингову атестацію асистентів арбітра.

7.3.21.   Проведення атестації та ротації асистентів арбітра за підсумками осінньої та весняної частини змагань.

7.3.22.    Підготовка списків асистентів арбітра для включення до менторських груп.

7.3.23.   Підготовка списку асистентів арбітра для проведення змагань, під егідою ФФУ  (лист ФФУ).

7.3.24.   Участь у розробці пропозицій щодо присвоєння звань (категорій) асистентам арбітра.

7.3.25.   Обробка та формування відповідних списків асистентів арбітра на поточний рік керуючись атестацією за минулий рік на підставі рекомендованих списків, наданих комітетами арбітрів регіональних федерацій футболу та подання їх на затвердження Комітету арбітрів ХОФФ.

7.3.26.   Участь у розробці обов'язкових критеріїв (вимог і умов) для асистентів арбітра різних категорій.

7.3.27.   Участь в організації і проведенні педагогічного тестування з фізичної та теоретичної підготовки асистентів арбітра.

7.3.28.   Вивчення, узагальнення обласного і вітчизняного  досвіду розвитку арбітражу футбольних матчів.

7.3.30. Визначення кращих асистентів арбітра згідно рейтингу за підсумками року.


> Комісія з питань підготовки, контролю та атестації інспекторів.

Головними напрямками роботи є:

7.3.31.    Підвищення рівня інспектування обласних змагань з футболу.

7.3.32.     Підвищення кваліфікації інспекторів за діями арбітрів та асистентів арбітра.

7.3.33.         Впровадження єдиних вимог до методики інспектування та трактування Правил гри у відповідності до Регламенту з організації арбітражу в асоціаціях, циркулярних листів УЄФА та ФФУ.

7.3.34.   Організація та методичне забезпечення підготовки інспекторів.

7.3.35.    Проведення атестації інспекторів.

7.3.36.     Організація та проведення навчальних семінарів та робочих нарад для підвищення кваліфікації інспекторів.

7.3.37.       Формування списків інспекторів для проведення обласних змагань з футболу та подання їх на затвердження Комітету арбітрів ХОФФ.

7.3.38.       Призначення інспекторів для інспектування матчів обласних змагань з футболу всіх рівнів, що проводяться під егідою ХОФФ.

7.3.39.        Контроль за якістю виконання обов'язків інспекторів під час проведення обласних  змагань з футболу.

7.3.40.    Взаємодія з Комісіями інспекторів регіональних федерацій футболу, асоціаціями, комітетами ХОФФ з питань інспектування, дотримання вимог регламентуючих документів.


^ Комісія з питань підготовки інструкторів арбітрів, асистентів арбітра та інспекторів.

Основними напрямками роботи комісії є:

7 3.42. Підготовка інструкторів, арбітрів, асистентів арбітра та інспекторів найвищої кваліфікації для проведення навчально-методичних заходів вищеперерахованих фахівців, які проводять змагання за участю професіональних, аматорських та дитячо-юнацьких команд.

7.3.43.       Організація та проведення навчально-тренувальних зборів і методичних семінарів з питань арбітражу та інспектування.

7.3.44.        Вивчення, узагальнення та удосконалення вітчизняної школи арбітражу та інспектування, яка відповідає вимогам ФІФА та УЄФА.

7.3.45.     Координація діяльності учбово-методичних комісій з питань відбору, підготовки та утриманню арбітрів, асистентів арбітра і інспекторів регіональних федерацій футболу.

7.3.46.    Підготовка і видання науково-методичної літератури, відеоматеріалів з методики арбітражу та інспектування.

7.3.47.          Визначення і підготовка інструкторів учбово-тренувальних зборів (семінарів) арбітрів, асистентів арбітра та інспекторів.

7.3.48.    Розробка навчальних програм курсів, семінарів і учбово-тренувальних зборів арбітрів, асистентів арбітра та інспекторів.

7.3.49.        Прийняття участі у заходах щодо контролю за теоретичною підготовкою арбітрів, асистентів арбітра та інспекторів, які приймають участь у проведенні обласних змагань з футболу.

7.3.50.     Узагальнює досвід арбітражу, інспектування і проводить всебічний аналіз помилок, що допускаються арбітрами, асистентами арбітра та інспекторами у практичному арбітражу та інспектуванні.

7.3.51.    Інформує футбольні клуби, арбітрів, асистентів арбітра та інспекторів про зміни і доповнення до Правил гри, а також про рішення та вимоги Суддівських комітетів ФІФА і УЄФА , ФФУ.

7.3.52.    Проводить заходи з тренерами, футболістами команд по роз'ясненню та сучасному тлумаченню Правил гри.

7.3.53.    Взаємодіє з іншими комісіями Комітету арбітрів ХОФФ, а також із регіональними Комітетами та комісіями.

> Комісія з питань підготовки та контролю за фізичним станом арбітрів, асистентів арбітра.

Основними напрямками роботи комісії є:

7.3.54.      Підготовка інструкторів з фізичної підготовки арбітрів, асистентів арбітра, які проводять змагання за участю професіональних, аматорських та дитячо-юнацьких команд.

7.3.55.        Організація та проведення навчально-тренувальних зборів і методичних семінарів з фізичної підготовки.

7.3.56.      Підготовка та удосконалення фізичного стану арбітрів, асистентів арбітра, який відповідає вимогам ФІФА та УЄФА.

7.3.57.     Координація діяльності учбово-методичних комісій з питань фізичної підготовки арбітрів, асистентів арбітра регіональних федерацій футболу.

7.3.58.    Видання науково-методичної літератури з підготовки, підтримання та удосконалення фізичних кондицій арбітрів та асистентів арбітра.

7.3.59.        Визначення і підготовка інструкторів з фізичної підготовки учбово- тренувальних зборів (семінарів) арбітрів та асистентів арбітра.

7.3.60.      Контроль та розробка програм для індивідуальних тренувань з фізичної підготовки арбітрів та асистентів арбітра.

7.3.61.     Систематичне проведення педагогічного тестування (тест ФІФА) з фізичної підготовки арбітрів, асистентів арбітра, які приймають участь у проведенні обласних змагань з футболу.

7.3.62.      Інформування відповідних комісій комітету щодо фізичного стану арбітрів, асистентів арбітра під час проведення обласних змагань з футболу.

Комітет може утворювати інші комісії.

7.4     До складу комісій входять: голова комісії, заступник голови комісії і така кількість членів комісії, яка вважається необхідною. До складу комісій можуть також обиратися особи, які не є членами Комітету та мають відповідну кваліфікацію.

7.5     Регламентуючі документи щодо організації роботи постійних комісій затверджуються Комітетом.

VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1 Діяльність комітету фінансується ХОФФ.

8.2. Будь-які питання, не передбачені цим Регламентом, вирішуються Комітетом.

8.3      Зміни та доповнення до Регламенту розглядаються та затверджуються Виконкомом за поданням  голови Комітету.

8.4      Діяльність Комітету може бути припинена рішенням Виконкому ХОФФ.

 

Торгівельна марка "ХЕРСОНМЛИН"Торгівельна марка "Таврія"Сеть АЗС МАСТЕР-С
Федерація футболу Херсонської області © 2009 - 2014
Всі права захищені ©
Розроблено: Інтернет-студія ФФУ
Rambler's Top100