Про федерацію
Керівництво
Голова
1-й заступник голови
Заступник голови
Заступник голови
Виконком
Структура
Комітети
Апеляційний комітет
Комітет арбітрів
Комітет ветеранів футболу
Комітет дитячо-юнацького,студентського та шкільного футболу
Комітет жіночого футболу
Комітет з питань статусу і трансферів футболістів
Комітет з проведення змагань
Комітет з розвитку професійного футболу
Комітет засобів масової інформації
Контрольно-дисциплінарний комітет
Стадіони

М Команда І О
1"Мир" 412
2"Таврія" 59
3"Колос" 58
4"Темп" 57
5"Кристал" 37
6"Динамо" 46
7СК Каховка 53
8"Таврія" 50
Детальніше ...

СДЮШОР"Кристал"
Контрольно-дисциплінарний комітет
Склад комітету:
Костючук Юрій Назарович - Голова комітету
Козанцев Геннадій Миколайович - член комітету
Шубін Вячеслав Марсович - член комітету
Каплун Іван Васильович - член комітету
Бандореко Юрій Вікторович - член комітету

Контрольно-дисциплінарний комітет (далі - КДК) - орган першої інстанції здійснення футбольного правосуддя в ХОФФ.

Органи здійснення футбольного правосуддя вирішують усі внутрішні спори між ХОФФ, її колективними членами та іншими особами,які задіяні або працюють у футболі. Члени Органів здійснення футбольного правосуддя не можуть входити до складу виконавчого комітету або Президії ХОФФ.

Голови, заступники голів та члени Органів футбольного правосуддя обираються Конференцією з кандидатів, запропонованих Виконавчим комітетом, терміном на п'ять років.Юрисдикція та процесуальні дії Органів здійснення футбольного правосуддя визначаються Дисциплінарними правилами ХОФФ, затвердженими Виконавчим комітетом. Контрольно-дисциплінарний комітет складається з голови,заступника голови та 3 (трьох) членів.

Голова Контрольно-дисциплінарного комітету та його заступник повинні мати юридичну освіту та кваліфікацію, підтвержену відповідним документом.

Контрольно-дисциплінарний комітет може створювати дисциплінарну комісію для ведення поточної діяльності та оперативного прйняття рішень по дисциплінарних санкціях.

Контрольно-дисциплінарний комітет, як правило, приймає рішення в присутності всіх членів. Три члени складають кворум. Винятки визначаються Дисциплінарними правилами ХОФФ, які в особливих випадках передбачають розгляд справ за участю одного члена Контрольно-дисциплінарного комітету, уповноваженого головою Контрольно-дисциплінарного комітету приймати рішення.

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ФУТБОЛУ

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Дисциплінарний регламент ХОФФ (далі - Регламент) визначає процедуру розгляду питань і винесення рішень органами здійснення футбольного правосуддя ХОФФ.


2. Регламент розроблено на основі Статутів і регламентуючих документів ФІФА, УЄФА, ФФУ і ХОФФ та чинного законодавства України. Регламент визначає організаційні та процедурні заходи, принципи діяльності та коло питань, вирішення яких входить до компетенції органів здійснення футбольного правосуддя ХОФФ.

3. Мета Регламенту - визначення порядку розслідування, розгляду та винесення рішень з питань порушення Статуту ХОФФ, Дисциплінарного кодексу та інших правил, рішень ХОФФ на основі створення правових і організаційних засад та об'єму повноважень органів здійснення футбольного правосуддя ХОФФ.

4. Відповідно до вимог Статуту ХОФФ органи здійснення футбольного правосуддя ХОФФ мають виключне право застосовувати дисциплінарні та штрафні санкції до своїх членів, клубів, футболістів, офіційних та інших осіб, що працюють у футболі.

5. Завдання Регламенту — привести порядок розгляду та винесення рішень з питань порушення норм Статуту та діючих регламентуючих документів ХОФФ у відповідність до правових норм ФІФА, УЄФА, ХОФФ та чинного законодавства України і запобігти причинам та умовам, які сприяють їх порушенням.Розділ II. ОРГАНИ ЗДІЙСНЕННЯ ФУТБОЛЬНОГО
ПРАВОСУДДЯ ХОФФ


Стаття 1. Визначення

1. Органами здійснення футбольного правосуддя ХОФФ відповідно до
Статуту ФФК є:
• Контрольно - дисциплінарний комітет (далі - КДК);
• Дисциплінарна комісія
• Апеляційний комітет (далі - АК).
2. Органи здійснення футбольного правосуддя є постійними робочими органами ХОФФ.3. Органи здійснення футбольного правосуддя ХОФФ є незалежними. їх члени діють виключно в межах Статуту, інших правових документів ХОФФ, цього Регламенту і згідно зі своєю честю та совістю на принципах законності і справедливості.
4. Члени органів здійснення футбольного правосуддя обираються Конференцією ХОФФ.
5. Органи здійснення футбольного правосуддя приймають рішення простою більшістю голосів.
6. Члени органів здійснення футбольного правосуддя зобов'язані дотримуватися конфіденційності, не розголошувати і не коментувати порядок розгляду та результати голосування з питань порядку денного.

Стаття 2. Склад органів здійснення футбольного правосуддя
1. Члени органів здійснення футбольного правосуддя обираються Конференцією ХОФФ терміном на чотири роки і підзвітні тільки Конференції.
2. Члени органів здійснення футбольного правосуддя не мають право входити до складу Виконкому ХОФФ та інших виборчих органів - суб'єктів футболу.
3. КДК ХОФФ обирається на Конференції ХОФФ в складі п'яти осіб, які на своєму засіданні обирають Голову та заступника.
4. Як правило, КДК ХОФФ приймає рішення в присутності усіх його членів. Кворум для прийняття рішень - три члени КДК ХОФФ, у тому числі Голова або його заступник.
5. АК ХОФФ обирається на Конференції ХОФФ в складі трьох осіб, які на своєму засіданні обирають Голову та заступника.
6. Присутність на засіданні усіх членів АК ХОФФ забезпечує кворум.
7. Голова АК ХОФФ повинен мати вищу юридичну освіту та досвід роботи за фахом.

Розділ III. ПОВНОВАЖЕННЯ
Стаття 3. Повноваження КДК ХОФФ
1. Юрисдикція та діяльність КДК ХОФФ визначається Статутом ХОФФ та цим Регламентом.
2. КДК ХОФФ розглядає питання щодо порушень Статуту та інших регламентуючих документів ХОФФ і контролює їх дотримання усіма суб'єктами футболу.
3. КДК ХОФФ, у випадку порушення Статуту або інших регламентуючих документів ХОФФ, застосовує дисциплінарні та штрафні санкції до будь-якого свого колективного або індивідуального члена, юридичної або фізичної особи, клубів, футболістів, офіціальних та інших осіб, що працюють в футболі під егідою ХОФФ.
4. У разі необхідності КДК ХОФФ може звернутися для отримання інформації до будь - якого комітету, комісії, структурного підрозділу ХОФФ або органів, що мають відношення до розгляду питань.

Стаття 4. Повноваження АК ХОФФ
1. До юрисдикції АК ХОФФ відноситься розгляд апеляційних скарг на рішення КДК ХОФФ.
2. Рішення, прийняті АК ХОФФ, є остаточними і обов'язковими для всіх зацікавлених сторін.

Розділ IV. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПРОЦЕДУРА
Стаття 5. Скликання і представництво

1. Засідання органу здійснення футбольного правосуддя (КДК або АК ХОФФ) скликає Голова.
2. Засідання органів здійснення футбольного правосуддя ведуть Голова або його заступник.
3. Засідання проводяться у будинку ХОФФ.
4. Присутність на засіданні Голови або заступника органу здійснення футбольного правосуддя є обов'язковою.
5. Секретар органу здійснення футбольного правосуддя веде справи і протоколи засідань.
6. На засідання можуть бути запрошені представники колективних членів ХОФФ, клубів, футболісти, тренери, офіційні особи та інші.
7. ХОФФ на засіданні органів здійснення футбольного правосуддя представляє один з заступників Голови ХОФФ .

Стаття б. Процедура розгляду питань
1. Підготовку питань, які надійшли до КДК ХОФФ, проводить один з його членів за дорученням Голови комісії.
2. В процесі розгляду питань КДК ХОФФ може вдатися до консультацій та висновків експертів, дотримуючись принципів неупередженості і конфіденційності.
3. Якщо в процесі розгляду питань не встановлено будь - якого дисциплінарного порушення, Голова комісії приймає рішення про припинення розслідування, про що інформує зацікавлені сторони та Голову ХОФФ.
4. Розглянуті питання оформляються протоколом засідання, до якого додаються використані матеріали.
5. Матеріали можуть бути відправлені на додаткове розслідування за рішенням КДК ХОФФ.
6. Процедура розгляду питань, порядок прийняття рішень носять конфіденційний характер і розголосу не підлягають.

Стаття 7. Засідання КДК ХОФФ
1. Слухання проводяться за заявою, що представлена у письмовій формі або на свій розсуд.
2. Зацікавлені сторони сповіщаються щодо дати проведення засідання.
3. КДК ХОФФ з'ясовує обставини справи на основі наданих документів. При необхідності КДК ХОФФ може вимагати додаткові матеріали.
4. КДК ХОФФ може брати до уваги письмові або усні свідчення.
5. За підсумками розгляду питань КДК ХОФФ має право залишити рішення що відбулось без змін, змінити рішення, скасувати його або ухвалити нове рішення.
6. Усі зацікавлені сторони письмово повідомляються про прийняте рішення.
7. При оголошенні рішення зацікавленим сторонам повідомляється про можливість подання апеляційної скарги у 10-ти денний термін до АК ХОФФ.

Розділ V. РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ. ПРОЦЕДУРА
Стаття 8. Розгляд апеляцій

1. Розгляд апеляцій на рішення КДК ХОФФ відноситься до виключної юрисдикції АК ХОФФ.
2. Допускаються апеляції на всі рішення, прийняті КДК ХОФФ.
3. Подання апеляції не призупиняє рішення КДК ХОФФ, за винятком апеляції з фінансових питань.
4. Подавати апеляційну скаргу мають право тільки зацікавлені сторони.
5. Клуб самостійно подає апеляцію, якщо питання стосується його футболіста або офіційної особи.
6. При розгляді апеляції КДК ХОФФ представляє один з його членів.
7. До апеляційної заяви додаються:

• письмова апеляційна скарга з обґрунтуванням питання;
• письмові докази, копії документів, що підтверджують обставини, викладені в апеляційній скарзі.
 
Стаття 9.
Процедура

 1. Після надходження апеляції, АК ХОФФ в 7 - денний термін повідомляє зацікавлені сторони про призначену дату засідання АК ХОФФ.
2. Тільки запрошені особи можуть бути присутніми на засіданні АК ХОФФ.
3. АК ХОФФ може проводити засідання і ухвалювати рішення без запрошення зацікавлених сторін.
4. АК ХОФФ може запросити додаткові документи або викликати додаткових свідків, експертів.
5. У рамках апеляції АК ХОФФ проводить розслідування фактів і юридичних підстав для прийняття рішення.
6. Обговорення питань АК ХОФФ веде за закритими дверима. Члени АК ХОФФ повинні дотримуватися конфіденційності як до, так і після прийняття остаточного рішення.
7. АК ХОФФ може залишити рішення КДК ХОФФ без змін, змінити або скасувати його.
8. Рішення АК ХОФФ у 5 - денний термін направляється зацікавленим сторонам.
9. АК ХОФФ може повернути справу до КДК ФФК на доопрацювання.
10. Рішення АК ХОФФ є остаточним і набуває чинності з моменту його прийняття.

Розділ VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Виконання рішень органів здійснення футбольного правосуддя покладається на Адміністрацію ХОФФ.
 2. Регламент набуває чинності з моменту затвердження Виконкомом ХОФФ . 

Торгівельна марка "ХЕРСОНМЛИН"Торгівельна марка "Таврія"Сеть АЗС МАСТЕР-С
Федерація футболу Херсонської області © 2009 - 2014
Всі права захищені ©
Розроблено: Інтернет-студія ФФУ
Rambler's Top100